Ana Sayfa / Haberler / Yönetmelik değişikliğimiz resmi gazetede yayınlandı..

Yönetmelik değişikliğimiz resmi gazetede yayınlandı..

 

Sürücü Kursları ve Eğitimcileri tarafından merak ve sabırsızlıkla beklenen MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ Uzun ve yoğun bir süreçten sonra 12.09.2019 Tarih ve 30886 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sürücü Eğitimi sektörümüz için hayırlı olsun. Bu yönetmeliğin hazırlanması ve yayınlanması aşamasına kadar , Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof.Dr.Ziya SELÇUK, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın İbrahim ER, Özel Öğretim Kurumları genel Müdürümüz Sayın Dr. Muammer Yıldız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

 

 İsmail Yılmaz

Tüsekon Genel Başkanı

 

 

Aşağıdaki  çalışma  Tüsekon Hukuk Müşaviri Sayın  Avukat Sinan Kayacan tarafından  yönetmelik değişiklikleri ile ilgili maddeler üzerinde yapılan bir çalışmadır.

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Araç cinslerine göre sürücü belgesine dönüştürülmek üzere verilecek sertifika sınıfları VE EĞİTİMLER
MADDE 6 – (Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 (1) Kurslar, karayollarında seyreden araçların
cins ve gruplarına göre aşağıda belirtilen sertifika sınıflarında eğitim verirler:
a) “M” sınıfı sertifika.
b) “A1” sınıfı sertifika.
c) “A2” sınıfı sertifika.
ç) “A” sınıfı sertifika.
d) “B1” sınıfı sertifika.
e) “B” sınıfı sertifika.
f) “BE” sınıfı sertifika.
g) “C1” sınıfı sertifika.
ğ) “C1E” sınıfı sertifika.
h) “C” sınıfı sertifika.
ı) “CE” sınıfı sertifika.
i) “D1” sınıfı sertifika.
j) “D1E” sınıfı sertifika.
k) “D” sınıfı sertifika.
l) “DE” sınıfı sertifika.
m) “F” sınıfı sertifika.
n) “G” sınıfı sertifika.
(2) Birinci fıkrada yer alan sertifika sınıfına ait araçların otomatik şanzımanlı olanları ile
eğitim alıp sınavda başarılı olanların sertifikalarında sadece otomatik araç kullanabilecekleri belirtilir.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenmek üzere
kursiyerlere eğitim ve sınavlarda araçları kullanmaları için kurs müdürlüklerince (Ek ibare:RG-7/3/2017-30000) akan trafikte direksiyon eğitimi dersinin başladığı tarihten itibaren
6 ay süreyle geçerli “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” düzenlenir.
(4) Sürücü belgesi olup her koşulda araç kullanma konusunda kendisini yeterli görmeyen ve kursa başvuru yapan kursiyerlerin kayıtları sürücü belgeleriyle yapılır. Bu kursiyerlere trafik adabı dersi ile ihtiyaç duyduğu kadar direksiyon eğitimi dersi, kurum kontenjanı ile direksiyon eğitimi ve sınav aracı kontenjanına dâhil edilmeden verilir. Kursun kayıtlı direksiyon eğitimi ve sınav araçlarıyla verilecek bu eğitimler, Özel MTSK Modülüne işlenir.”

Sertifika sınıflarının eğitim süreleri
MADDE 7 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3
(1) Bütün sertifika sınıflarında trafik ve çevre dersi 16, ilk yardım dersi 8, araç tekniği dersi 6 ve
trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir.
Direksiyon eğitimi derslerine ise direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde
2 saatten az olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin
akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir.
Bu düzeye gelen kursiyerlere akan trafikte en az verilecek direksiyon eğitimi ders süreleri
aşağıdaki şekildedir:
a) “M”, “A1”, “A2”, “A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan)” ve
“B1” sınıfı sertifikalar için 12 saat,
b) “A” sınıfı sertifikalar için 6 saat, 4
c) “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
ç) “D1” sınıfı sertifikalar için 7 saat,
d) “D” sınıfı sertifikalar için 14 saat,
e) “C1” sınıfı sertifikalar için 10 saat,
f) “C” sınıfı sertifikalar için 20 saat,
g) “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” sınıfı sertifikalar için 6 saat,
ğ) “F” sınıfı sertifikalar için 12 saattir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen direksiyon eğitimi dersleri, şehir içi ve/veya şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.
(3) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B”, “BE”, “F”, “C1”, “C”, “C1E”,
(Ek ibare:RG19/10/2017- 30215) ‘’D1’’, “D1E”, “DE” ve “D” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere
en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.
24 yaşını doldurmuş olması nedeniyle deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere
en az 2 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama yaptırılması zorunludur.
Sağlık raporunda gece araç kullanamayacağı yönünde kısıtlama bulunan kursiyerlere gece eğitimi verilmez.
(4) Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlere,
talep etmeleri durumunda akan trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir.
Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için o yıl ilan edilen direksiyon eğitimi dersi ücreti
üzerinden ödeme yapar. (5) Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı ve sınavları
4 üncü maddede yer alan sürücü sertifikası sınıflarına göre belirlenen özelliklere sahip araçlar ile yapılır.
Engelli kursiyerlerin sınavları ise ilgili mevzuata göre kursiyerlere düzenlenen raporda belirtilen şartları
taşıyan direksiyon eğitim ve sınav aracı ile yapılır.
(6) (Değişik ibare:RG-22/2/2018-30340) Birinci fıkrada belirtilen süreler kadar eğitim verilmediğinin
tespit edilmesi hâlinde dersi veren usta öğretici ve kurs hakkında işlem yapılır.
(7) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava girebilecek düzeye ulaştığına karar verilerek yazı ile BEŞ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE kurs müdürlüğüne bildirilen kursiyerlerin,
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak EN GEÇ İKİNCİ direksiyon eğitimi dersi sınavına girebilmesi için
kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir.
(8) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) (Mülga:RG-1/7/2018-30465)

Kursların açılması MADDE 8 – (Değişik: RG-7/3/2017-30000)

(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iller ve ilçelerin nüfusu da dikkate alınarak Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir. “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programı uygulamak üzere kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır.

Nüfusu; a) 10.000-20.000 arası olan ilçelerde bir, b) 20.001-30.000 arası olan ilçelerde iki, c) 30.001-50.000 arası olan ilçelerde üç, ç) 50.000’den sonraki her 50.000 nüfus için ise üç, kurum açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması halinde yeni kurs açılması, ikinci fıkra hükümlerine göre belirlenir. (4) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her yıl ilan edilen il ve ilçelerin nüfusuna göre kurs açılacak il ve ilçeler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde Bakanlıkça Şubat ayı içerisinde ilan edilir. Kurs açılacak il ve ilçeler için kurucular tarafından başvuruların hangi tarih ve saatte başlayacağı başvuru tarihinden en az bir ay önce Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, başvuru tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu veya kurucu temsilcisinin kimlik, adres, iletişim ve öğrenim durumu bilgilerini, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder. (5) Her il ve ilçe için müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisine ait kimlik bilgileri, öğrenim durumu ve adli sicil sorgulaması başvuru önceliğine göre Genel Müdürlükçe yapılır. Sorgulama sonucunda kurs açmasında sakınca görülmeyen müracaat sahiplerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermesi gerektiği Genel Müdürlükçe ilgili valiliğe, valilikçe de müracat sahibine yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi, verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum yazı ile müracaat sahibine bildirilir ve yazı ekinde belgeler iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu kurucu veya kurucu temsilcisine iki yıl süre ile kurs açmak için Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranı girişine izin verilmez.

(6) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına aynı il veya ilçe sınırları içinde birden fazla kurs açma müracaatı olması durumunda, müracaat eden farklı kişiler ilk müracaattan itibaren sıralanarak farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısı kadar müracaat edilmesi halinde tümüne, farklı kişiler tarafından açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise başvuru sırasına göre beşinci fıkra hükümleri doğrultusunda işlem başlatılır. Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi durumunda sırasıyla sonraki müracaat edenler için aynı işlem uygulanır.”


“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına, üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olan veya yükseköğrenim mezunu olmak kaydıyla herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalışan gerçek kişi kurucu veya tüzel kişi ise kurucu temsilcisi adına, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfusuna göre “B” sınıfı sertifika öğretim programı zorunlu olmak şartıyla Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Açılacak kurs sayısı belirlenirken merkez ilçe ve diğer ilçelerin Türkiye İstatistik Kurumunca her yıl tespit edilen nüfusu esas alınır. Nüfusu;

          a) 10.000 – 25.000 olan ilçelerde iki,

          b) Sonraki her 25.000 nüfus için bir

kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 10.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde yeni kurs açılmasında ikinci fıkra hükümleri esas alınır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde;

          a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi,  kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

          b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont numarasını,

          c) Öğrenim durumu bilgilerini

Bakanlığın internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce iki iş günü içinde belgeler incelenerek uygun görülen başvuruların onaylanması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi, onay tarihinden itibaren beş iş günü süre ile Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. Bu sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvuru listelerine il/ilçe millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) Aynı ilçede, açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuranların tamamının listesi, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması hâlinde ise kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen liste Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan kadar başvuru sahibine Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim etmesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisinin verilen süre sonuna kadar istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmemesi veya belgelerin ilgili mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile ilgiliye bildirilerek belgeleri iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilerek görüş alınır. Aynı kurucuya iki yıl süre ile kurs açmak için başvuru yapma izni verilmez.  Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi ve müracaat edenlerin belgeleri iade edildikten ve Genel Müdürlükten uygun görüş alındıktan sonra sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır. Kurs açmak için döner sermaye işletmesinin banka hesabına yatırılan başvuru ücreti iade edilmez.

(7) Kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(8) Kurslar, bulundukları ilçenin dışındaki başka bir binaya nakledilemez.”

 

 

Kayıtta istenecek belgeler
MADDE 11 –
(1) Kurslara kaydolacak kursiyerlerden aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenir.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;
1) T.C. kimlik numarası,
2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan
öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,
3) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı
(Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir
sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden
teyit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar,
sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),
6) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için
mevcut sürücü belgesinin fotokopisi, (Mülga ibare:RG-7/3/2017-30000) (…)
7) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
b) Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
VEYA GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ
2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni, ÖĞRENİM VİZESİ VEYA ÇALIŞMA İZİN BELGESİ,
3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,
5) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) Son altı ayda çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf,
6) (Ek:RG-4/3/2014-28931) (Yeniden düzenleme:RG-7/3/2017-30000) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,
7) (Ek:RG-7/3/2017-30000) (Değişik:RG-22/4/2017-30046) Sürücü belgesi almaya engel teşkil
edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,
c) 2918 sayılı Kanunun 118 inci maddesi gereği sürücü belgeleri iki ay süre ile geri alınması sebebiyle eğitime tabi tutulacaklardan sürücü belgesinin geri alındığına dair belge istenir.
ç) (Ek:RG-5/12/2015-29553)3 Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir. Aday sürücü belgesi iptal edilenlerden varsa iptal nedenlerinde
yer alan geri alma süreleri dolmadan müracaat kabul edilmez.
“d) 2918 sayılı Kanunun 51 inci ve 67 nci maddeleri gereği sürücü belgeleri iptal edilenlerin kursa kayıt olabilmeleri için ayrıca tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belge istenir.”

Kursiyer kaydı
MADDE 12 –
(1) Kursiyerler, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Formunu (EK-1) kurs müdürünün
gözetiminde doldurup 11 inci maddede belirtilen belgelerle kurs müdürlüğüne müracaat ederler.
Kayıt formu ve (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465) ekinde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği incelendikten sonra kursiyerin hangi sertifika sınıfına katılacağı (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465)
belirlenir ve belgeler taranarak kursiyerin (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (…)
Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.
(2) Kursiyerlerin kursa kaydı, (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) eğitim dönemine ait grup başlama tarihlerinden önce yapılır.
(3) Kursa kayıt olacak kursiyerlerin: a) Yurt dışından aldıkları sürücü belgesini,
ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirdikten sonra başka sınıf sürücü
sertifikası almak üzere kursa kaydı yapılır.
b) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) “G” sınıfı sürücü sertifikası almak üzere kursa kayıt yaptırabilmeleri
için İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi (Operatörlük Belgesi)’ne sahip olmaları gerekmektedir.
(4) Kursiyerlerin teorik ders planlaması kayıt esnasında, teorik eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi planlaması ise sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde Özel MTSK Modülüne girilir. Direksiyon eğitimi dersleri en geç 60 gün içerisinde tamamlanır.

Direksiyon eğitim VE SINAV araçları
MADDE 17 –
(1) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun
kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekir.
(2) (Değişik:RG-5/12/2015-29553)3 Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara
gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:
a) Kurs müdürlükleri direksiyon eğitim ve sınav aracıyla ilgili olarak aracın plaka,
şasi ve motor numaraları ile birlikte “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı hariç çift fren,
çift debriyaj sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu; araçların,
kursun kurucusu adına kayıtlı olduğunu belirten Motorlu Araç Trafik Belgesi ve Araç Tescil Belgesi ile
millî eğitim müdürlüklerine müracaat edilir.
b) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarının “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışında
çift fren ve çift debriyaj sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesine ve
bilgisayar kayıtlarına “sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir.
Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde
eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon
Eğitim Aracı İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır.
Direksiyon eğitim ve sınav aracı, eğitim ve sınav dışında ticari amaçla kullanılamaz.
(Ek cümle:RG-1/7/2018-30465) Ancak, Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesine göre
kendi kurumları bünyesinde motorlu taşıt sürücü kursu açılması konusunda yetkilendirilen
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan sürücü kurslarında,
eğitimin yapılacağı ildeki özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait eğitim personeli ile
direksiyon eğitim ve sınav araçları kursta bu araçlarla eğitim yapılmadığı sürelerde kursun bağlı
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilir.
c) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F” sertifika sınıfı dışındaki eğitim ve sınav araçlarında;
usta öğreticinin eğitim esnasında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonu başkanının ise sınav sırasında akan trafiği kontrol etmesi ve
kursiyerin akan trafiği kontrol edip etmediğini tespit etmek amacı ile sağ, sol ve iç aynaların
üzerine/yanına yedek ayna konulur. Direksiyon eğitim ve sınav aracının sağ ve sol yanlarına ve
uygun olan araçların arkasına sabit şekilde (en az 400 punto) ait olduğu kursun adı ve telefonu
ile varsa logosu yazılır. Bunun dışında başka bir yazı yazılmaz.
ç) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi zemin üstüne
beyaz yazı ile ön ve arkasında eğitim esnasında sadece “Sürücü Adayı Eğitim Aracı” sınav esnasında
ise sadece “Sürücü Adayı Sınav Aracı” ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm,
eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulur.
d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların, yetkili kuruluşlarca
muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun
donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı
direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000)
12 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon
eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar
(Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) 22 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı,
fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.
e) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Sınavda kullanılmak üzere Sınav Yürütme Komisyonuna bildirilen
aracın sınav günü arıza yapması veya millî eğitim müdürlüğünce geçerli sayılabilecek bir nedenle
sınavda kullanılamaması hâlinde şartları haiz o ilçede (Ek ibare:RG-22/2/2018-30340) veya
il sınav sorumlusunun uygun gördüğü başka ilçede kursa ait başka bir araçla; kursun başka
aracı bulunmaması hâlinde bir başka kursa ait araçla o günkü sınav yapılabilir.
(Ek cümle:RG-22/2/2018-30340) Ancak arızalanan aracın yerine yeni aracın kullanılabilmesi için
o gün ve saatte üzerinde tanımlı eğitim veya sınav olmaması şartı aranır. Sınava başlamadan veya
sınav anında aracın arıza yapması hâlinde kursiyerin sınav hakkı saklı kalır. Bu kursiyerlerin bir
sonraki sınav ücreti kurs tarafından karşılanır.
(3) Direksiyon eğitim ve sınav araçlarında;
a) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kursa ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,
b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,
c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,
ç) Direksiyon eğitim ve sınav aracının kullanım izin onayının
(Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formu (EK-8)) bir örneği,
d) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda
öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu”,
e) Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim ve sınav için ayrıca kurs müdürlüğünce
düzenlenmiş olan “K” sınıfı sürücü aday belgesi (Ek-5), bulunur.
(4) (Ek:RG-7/3/2017-30000) Kurslarda uygulanan sertifika sınıfı programına göre;
a) “B” sertifika sınıfı için en az dört  ÜÇ direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel
şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı),
b) “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve
sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı),
c) “F”, “C”, “C1”, “CE”, “D1” ve “D” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı,
bulunması zorunludur.
“ç) “A” sınıfı sertifika programı açmak isteyen kurslarda “A2” sertifika sınıfından en az bir direksiyon eğitim ve sınav aracı,”

Direksiyon eğitimi
MADDE 19 –
(1) “G” sınıfı sertifika alacak kursiyerler hariç, kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte
araç kullanabilmeleri için kurs müdürlüğünce “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” (EK-5) düzenlenir.
(Ek cümle:RG-5/12/2015-29553) K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır.
(Ek cümleler:RG-7/3/2017-30000) Belgenin başlama tarihi, kursiyerin akan trafikte eğitime
başladığı tarih; bitiş tarihi ise altı ay sonraki tarihtir. İlk dört hakkını tamamlayan veya belgesinin
geçerlilik süresi tamamlanan kursiyerler için akan trafikte eğitime/sınava başlamadan önce belge yeniden düzenlenir.
(2) Direksiyon eğitimi dersinde “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi” ne direksiyon usta öğreticisinin,
sınavda ise direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyon
başkanının bilgileri yazılır.
(3) Kursiyerlerin direksiyon eğitimleri ders programları çerçevesinde çalışma planına göre yapılır.
(Ek cümle:RG-19/10/2017- 30215) Akan trafikte verilmesi gereken eğitim, güzergâhta gerçekleştirilir.
(4) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre engelliler için düzenlenen sürücü adayları ve
sürücüler için sağlık raporunda belirtilen özelliklere sahip eğitim ve sınav aracıyla eğitim ve sınav yapılır.
(5) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “F” sertifika sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj sistemi bulunmayan, her türlü donanımı sağlam olmayan ve trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla direksiyon eğitimi dersi ve sınavı yapılmaz.
(6) (Ek fıkra:RG-5/12/2015-29553)3 (Değişik ibare:RG-22/4/2017-30046) “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1” ve “F”
(Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) sınıfı sertifika alacaklara EK-7’de yer alan Motorlu Bisiklet ve
Motosiklet Direksiyon Eğitim ve Sınav Yeri Krokisinde belirtilen alanda verilecek direksiyon eğitimi
sırasında usta öğreticinin kursiyeri uygun bir yerden gözleyerek ve akan trafikte başka bir araçtan
takip ederek gerektiğinde kursiyerle irtibat kurabilecek durumda bulunması,
bu sınıflar dışındaki sertifikaları alacak kursiyerlere karayollarındaki akan trafikte verilecek
direksiyon eğitimi sırasında ise usta öğreticinin araçta bulunması zorunludur.
(Ek cümleler:RG-7/3/2017-30000) Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı
tespit edilen usta öğreticilere, yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre
millî eğitim müdürlüğünce yapılacak, kursun katıldığı ilk beş sınavda görev verilmez.
Aynı işlemin ikinci kez tekrarlanması halinde bu kişilere, on sınavda; üçüncü kez tekrarlanması
halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır.
Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren
ilk uygulama sınavında uygulanır. (Mülga cümle:RG7/3/2017-30000) (…)
“(7) 24 yaşını doldurmuş ve deneyim şartı aranmayan “A” sınıfı sürücü belgesi alacak adaylara, direksiyon eğitimi dersinin en az 4, en fazla 6 saatlik kısmı “A2” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında, geri kalan kısmı ise “A” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracında yaptırılır.”

Çalışma planları
MADDE 23 –
(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı (Değişik ibare:RG19/10/2017- 30215) eğitim dönemi başlamadan
önce “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.

“(1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarınca kursiyerlerin teorik eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı çalışma planı eğitim dönemi başlamadan önce, teorik eğitim derslerinden başarılı olanların direksiyon eğitimi derslerinin gün ve saatleri ise teorik sınavdan sonra planlanarak “Özel MTSK Modülüne” girilir ve eğitimler planda belirtilen saatlerde yapılır.”
(2) 14 üncü maddeye göre yapılacak telafi eğitimi derslerinin gün ve saatlerinin yer aldığı
çalışma planı da “Özel MTSK Modülüne” girilir.
(3) (Ek:RG-4/3/2014-28931)(1) (Değişik:RG-22/4/2017-30046) Kursta istihdam edilen personelin
adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası, görevi/unvanı, sözleşmede belirlenen çalışma tarihleri ve
haftalık çalışma süresi her (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215)eğitim dönemi millî eğitim
müdürlüğünce il sosyal güvenlik birimine yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Kursta görevlendirilecek personel
MADDE 26 –
(1) Kurslarda;
a) Kurs müdürü,
b) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) Direksiyon eğitimi dersi için en az dört ÜÇ eğitim personeli olmak
üzere yeterli sayıda eğitim personeli, görevlendirilir.
(2) Ayrıca kurslarda isteğe bağlı olarak diğer personel de görevlendirilebilir.

Eğitim personelinde aranacak şartlar
MADDE 27 –
(1) Eğitim personelinin görevlendirilmesinde “direksiyon eğitimi dersi için en az ortaöğretim, diğer dersler için” en az yüksekokul mezunu olmak üzere
aşağıdaki şartlar aranır:
a) (Değişik:RG-7/3/2017-30000) İlk yardım dersi için İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış
ilk yardım eğitmeni sertifikası veya ilk yardım kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi
kurs bitirme belgesi sahibi olmak,
b) Trafik ve çevre dersi (Ek ibare:RG-5/12/2015-29553) ile trafik adabı dersi için en az üç yıllık
sürücü belgesi sahibi olmak şartıyla,
1) Üniversitelerin trafik ve çevre bilgisi ile ilgili alanlarından mezun olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
c) Araç tekniği dersi için;
1) Üniversitelerin otomotiv bölümleri lisans veya ön lisans mezunu olmak,
2) Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Araç Tekniği Öğreticiliği Belgesi” veya
“Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” sahibi olmak, gerekir.
ç) Direksiyon eğitimi dersi için;
1) Üniversitelerin direksiyon eğitimi ile ilgili alanlarından ön lisans veya lisans mezunu olup
öğreticilik yapacağı sınıftan sürücü belgesi sahibi olmak,
2) Yüksekokul mezunu “En az ortaöğretim”olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları
koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne
sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka
bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.) gerekir.
(2) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) İşitme engelli bireylerin alabilecekleri sertifika sınıflarının eğitiminde işitme ve konuşma engellilerle iletişim kurma alanında belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir. (3) Türkçe bilmeyen yabancı uyruklular ve öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan Türkçe bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için tercümanlık yapabileceğine dair belgesi bulunan personel geçici görevlendirilir.

İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünün direksiyon eğitimi dersi sınavı ile ilgili görevleri
MADDE – 28/A (Ek:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı öncesi il/ilçe millî eğitim müdürlüğü;
a) Teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki hafta veya haftalarda, başarısız
olduğu için tekrar direksiyon eğitimi dersi sınavına katılacak kursiyer sayıları da dikkate
alınarak her kurs için sınav tarihleri ve kursiyer kontenjanlarını belirler. Kursların, sınava
girecek kursiyerler, direksiyon usta öğreticileri ile direksiyon eğitim ve sınav aracı bilgilerini
sınav tarihine en geç dört iş günü kalana kadar Özel MTSK Modülüne girmesini sağlar.
b) Kurslar tarafından Özel MTSK Modülüne girilen kursiyerlerin, direksiyon usta
öğreticilerinin ve direksiyon eğitim ve sınav araçlarının kontrollerini yapıp, 12 kursiyerden az
olan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini 12 kursiyere tamamlayarak veya
dengeli dağıtarak sınav tarihinden en geç iki ÜÇ iş günü önce onaylanmasını sağlar.
c) Kurslardan, kursiyerlerin belirtilen gün ve saatte sınav yerinde hazır bulunmalarını
ister. Sınavda görevli olan kişilerle direksiyon eğitim ve sınav araçlarının sınavdan önce sınav
yerinde hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özel MTSK Modülüne girilen direksiyon eğitimi dersi sınav sonuçlarını her sınav
dönemi değerlendirerek 7 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre gerekli işlemleri yapar.
d) EK-9’da yer alan Kursiyer Sayısına Göre Sınavlarda Görev Alacaklarda belirtilen
sayıda personeli görevlendirir veya görevlendirilmesini sağlar.
e) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve
üyelerini bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlar arasından belirler “üyelerinin listesini modülden alarak”ve adlarına EK-10’da
yer alan Görevlendirme Formu düzenler. Sınavı yapılacak sertifika sınıfından sürücü belgesi
olanların sayısının yeterli olması hâlinde sınavlarda, sıra takip ederek görevlendirme yapar;
sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.
f) Eğitim ve sınav güzergâhının başlangıcında millî eğitim müdürlüğü veya resmî eğitim
kurumu binası bulunması durumunda, binanın sınav görevlilerince sınav günü kullanılmasını
sağlar.
(2) Yüz ceza puanını dolduranlara, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç
kullanma, alkollü olarak araç kullanma veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri
nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve
değerlendirme komisyonunda beş yıl süreyle görev verilmez. Bu sürenin sonunda bu kişilerin
komisyonda görev alabilmeleri için Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Uygulama Sınav
Sorumlusu Hizmet İçi Eğitim Tamamlama Programına katılıp sınavda başarılı olmaları
gerekir.
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınavında görev alanlara müdahale ederek çalışmalarını
engelleyici veya kursiyerin sınav sürecini etkileyici davranışlarda bulunan direksiyon usta
öğreticilerine, direksiyon eğitimi dersi sınavlarında bir yıl süreyle görev verilmez.
(4) Özel MTSK Modülünde gerçekleştirilen ilgili millî eğitim müdürlüğü onay işlemleri
başta olmak üzere, yapılması gereken işlemleri zamanında yapmayan millî eğitim
müdürlüğünde bu işlemlerden sorumlu şube müdürü, şef ve memurlara, dört direksiyon
eğitimi dersi sınavında görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.
(5) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler
ile diğer sınav görevlilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere, sınavda ilgili mevzuatta
belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket edenleri il millî eğitim
müdürlüğüne bildirir. İl millî eğitim müdürlüğünce yapılacak inceleme veya soruşturma
sonucuna göre art arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması
hâlinde art arda altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez.
Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve
soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.
(6) Sınav yürütme komisyonu başkanı; sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon
eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli
diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen veya geç gelenlere,
sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya ilgili mevzuata aykırı hareket
edenlere ilgili millî eğitim müdürlüğünce gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre, art
arda üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması hâlinde art arda altı
sınavda, üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler
hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna
göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır. Bu fıkrada belirtilen
fiilleri işleyen görevliler hakkında dördüncü fıkra kapsamında işlem yapılması hâlinde bu
fıkra kapsamında ayrıca işlem yapılmaz.
(7) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler ile direksiyon eğitimi dersi sınav
yürütme komisyonunda görev alanlar aynı yıl içerisinde direksiyon eğitimi dersi sınavı
uygulama ve değerlendirme komisyonlarında görev alamazlar.
(8) Kurslarda görevli eğitim personeli sınav komisyonlarında görevlendirilemez.

Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu
MADDE 29 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-19/10/2017- 30215)
(1) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Büyükşehir statüsündeki illerin ilçelerinde,
b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçe ile diğer ilçelerinde, kurulur.
(2) İl/İlçede aynı sınav dönemi için bir veya birden fazla günde sınav yapılması hâlinde sınav yürütme komisyonları il/ilçe millî eğitim müdürünün onayıyla her farklı günde yapılacak sınav için ayrı ayrı olmak üzere: a) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkez ilçelerinde kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli il millî eğitim şube müdürü diğeri il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur.
b) Büyükşehir statüsünde olan illerin bütün ilçelerinde ve diğer illerin ilçelerinde ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği şube müdürünün başkanlığında, biri kursların iş ve işlemlerini yürütmekle görevli iki şube müdürü olmak üzere üç kişiden oluşur. Millî eğitim müdürlüğünde iki şube müdürü bulunmaması durumunda, üye sayısı millî eğitim müdürlüğünce okul müdürlerinden belirlenerek tamamlanır.
c) (Mülga:RG-22/2/2018-30340)
(3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu;
a) Sınavdan önce;
1) Güzergâhta gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
2) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listelerini verir.
3) Sınavda görev alan tüm personel için liste hazırlatır ve sınav sabahı geliş saatleri belirtilerek imzalanmasını sağlar.
4) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere, denetleme yapacağı araç sayısı kadar mühürlü EK-12’de yer alan Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunu teslim eder. Sınav sırasında ihtiyaç olması hâlinde bu form, direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu tarafından verilir. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formunun zamanında düzenlenememesi hâlinde bu formu, kursiyerlerin mağduriyetine sebebiyet vermemek için düzenler. Direksiyon Eğitimi Dersi Sınavı Aracı Kontrol Formu düzenlenmeden o sınav aracı ile sınavı başlatmaz.
b) Sınav süresince;
1) Sınavların bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur.
Direksiyon eğitimi dersi sınavlarını denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.
2) Sınavın başlangıç saatinden bir saat önce direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu ve diğer görevlilerle toplantı yaparak sınavla ilgili açıklama ve gerekli uyarıları yapar. Başkan ve üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacaklarını ve yedek üyeleri sınav günü sabahı kura yöntemiyle belirler. Belirlenen başkan ve üyelerin kimlik bilgilerinin Özel MTSK Modülüne girilmesini sağlar.
3) Komisyonlara numara vererek bu numaraların, sınavda kullanılan aracın ön ve arkasına dışarıdan görülecek şekilde (en az 400 punto) konulmasını sağlar.
4) Sınavda görev alanlar için düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki kimlik belgelerini sınav süresince takmalarını sağlar.
“4) Sınav sürecini kontrol etmek ve denetlemekle görevlendirilen personel, sınav yürütme komisyonu üyeleri ve sınavda görevli diğer personel, millî eğitim müdürlüğünce düzenlenen ve sınavdaki görevlerini tanıtan farklı renklerdeki görevli kartlarını; direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri ise modülden aldıkları ve sınavdaki görevlerini tanıtan Ek-18 “Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavı Görevli Kartı”nı sınav süresince takmalarını sağlar.”

5) Özel MTSK Modülünden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi dışında hiçbir kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmamasını ve kursiyerlere verilen randevu saatlerine uyulmasını sağlar.
6) Özel MTSK Modülü üzerinden alınan; sınav tarihi, kursiyerlerin T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, sınav saati, direksiyon eğitim ve sınav aracının plakası, sınavda görev alacak usta öğreticinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının yer aldığı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesi ile sınavda gerekli olan diğer sınav evrakının sınav saatinden önce direksiyon eğitimi dersi sınav uygulama ve değerlendirme komisyonuna ulaşmasını sağlar. 7) Sınav günü arızalanan direksiyon eğitim ve sınav araçları hakkında 17 nci maddenin ikinci fıkrasının
(e) bendi doğrultusunda tutanak tutar. Şartları taşıyan araç bulunamaması hâlinde durumun 3 iş günü içerisinde resmi yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilerek kursiyerlerin Özel MTSK Modülü üzerinden sınav haklarının iade edilmesi için millî eğitim müdürlüğüne tutanağı verir.
8) Direksiyon usta öğreticisi sınava gelmediğinde durumu tutanakla tespit ederek kursta görevli başka bir direksiyon usta öğreticisi ile direksiyon eğitimi dersi sınavının yapılmasını sağlar.
c) Sınav sonrası;
1) Sınavların tamamlanmasından sonra, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından teslim edilen direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesindeki sınav sonuçlarını Özel MTSK Modülüne girer.
2) Sınav takip ve sonuç listesinin bir örneğini ilgili kurs müdürlüğüne verir, bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde muhafaza eder. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.
3) Her sınavdan sonra sınav esnasında tutulan rapor, tutanak ve varsa diğer belgeleri sınav sonuçlarıyla birlikte değerlendirir.
4) Sınavda görev alanların ücret ve harcırah giderlerine ilişkin bilgi ve belgeleri döner sermaye işletmesi harcama yetkilisine teslim eder. Ayrıca sınav ile inceleme ve kontrol görevlilerine yapılan ödeme listesinin bir örneği, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi matrah dilimleri dikkate alınarak her bir görevlinin kendi matrah dilimine göre doğru vergi oranlarının uygulanmasını sağlamak üzere mal müdürlüğüne, ilçe dışından sınavda görevlendirilenlere yapılan ödeme listesini de ilgili mal müdürlüklerine gönderilmek üzere ilgili birime gönderilmesini sağlar.
(4) Sınav yürütme komisyonu başkanı;
a) Sınav süresi boyunca güzergâhta bulunur. Sınav yürütme komisyonu başkanı sınav yürütme komisyonu üyeleri ile sınavda görevli şef ve memurların sınav süresince; sınav başlangıç alanı, iki araç veya koniler arasına geri geri park etme alanı, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E” ve “DE” geri geri park etme alanı, 25 metre geri geri gitme alanı, eğimli yolda aracı durdurup tekrar hareket ettirme alanı, ani fren alanı, geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açı ile dönme alanı, “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınav alanları, sinyalize edilmiş dönel kavşak/akıllı kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklar ile güzergâhta kursiyerlerin değerlendirileceği diğer alanlardan görev yapacakları yerleri belirler. Şef ve memurlar, sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklere veya sınav yürütme komisyonu üyelerine yardımcı olur.
b) Sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyecekler, sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ile direksiyon usta öğreticilerinin görevine gelmediğini veya geç geldiğini, sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmadığını veya ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğini tespit etmesi durumunda gerekli inceleme/soruşturmanın yapılmasını sağlar. Soruşturma sonucunda haklarında 28/A maddesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını sağlar.

Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu (Ek ibare:RG-19/10/2017- 30215) ve görevleri
MADDE 31 – (Değişik:RG-5/12/2015-29553)
(1) (Değişik:RG-19/10/2017- 30215) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Genel Müdürlük, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü personeli, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı resmî kurumların, resmî okulların öğretmeni veya diğer personeli arasından, Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu, en az üç yıl önce alınmış ve kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görevlendirilecekler arasında kursiyerin alacağı sürücü sertifikası sınıfından sürücü belgesi bulunmaması hâlinde “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sürücü sertifikası sınıfından en az “A2” sürücü belgesi olanlar, diğer sürücü sertifikası sınıfından ise en az “D” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri;
a) Sınav başlangıç saatinden bir saat önce sınav yürütme komisyonu tarafından belirlenen yerde yapılacak toplantıya katılarak sınav evrakını teslim alır.
b) Direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, kimlik bilgileri ile sınavlara eğitimini aldıkları sertifika sınıfına uygun ve plakası belirtilmiş olan araçlarla girip girmediklerini, kursiyerlere kurs müdürlüğünce düzenlenen K Sınıfı Sürücü Aday Belgesinin geçerlilik süresinin bitip bitmediğini ve usulüne uygun doldurulup doldurulmadığını kontrol eder. Verilen randevu saatinde sınav başlangıç alanında hazır bulunmayan kursiyeri sınava almaz.
c) Sınava girecek kursiyerin kimliğini tespit etmek üzere; sınav giriş belgesi ile nüfus cüzdanı/pasaport/daha önceden alınmış sürücü belgesi ve renkli fotoğraflı direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesini karşılaştırıp kontrol ederek sınavı başlatır. Ancak asker olan kişilerin nüfus cüzdanları birlikleri tarafından alınmış ise bunların askeri kimlik belgeleriyle sınava alınmalarını sağlar.
ç) Sınavı, kursiyerlerin alacağı sertifika sınıfına uygun araçlarla bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda yapar ve değerlendirir. Otomatik şanzımanlı direksiyon eğitim ve sınavı aracı ile eğitim alanların sınavını ise bu araçların özelliklerini dikkate alarak yapar.
d) “B”, “C1”, “C”, “D1”, “D”, “BE”, “C1E”, “CE”, “D1E”, “DE” sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı, ilk altı kursiyerin sınavını yaptıktan sonra üye ile araçtaki yerlerini değiştirir. İlk altı kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son altı kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapar. “M”, “A1”, “A2”, “A” ve “B1” sınıfı sertifika sınavlarında görev alan direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkanı ve üyesi de ilk altı kursiyerden sonra yer değiştirir.
e) (Değişik:RG-1/7/2018-30465) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanında araçtan inerek bu alanda yapılması gereken davranışların 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentlerine uygunluğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi de geri geri park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanlarında araçtan inerek 20 kursiyerin park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme sürecini izler, bu alanlardaki davranış tamamlanınca araca biner.
f) Bütün kursiyerlerin sınavları tamamlandıktan sonra Özel MTSK Modülü üzerinden alınan direksiyon eğitimi sınav takip ve sonuç listesine sınav sonuçlarını yazarak imzalar ve sınav yürütme komisyonuna teslim eder.
(2) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alan personel, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince; mevzuatta değişiklik yapılması veya uygulamalarda eksiklik görülmesi halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hizmet içi eğitime alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonunda görev alanlardan hizmet içi eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı olanlara sınavlarda görev verilir. Yeterli olmayanlar tekrar hizmet içi eğitimine alınırlar. Bu eğitimi almayanlarla eğitim sonucunda yapılan sınavda başarısız olanlara ve (Değişik ibare:RG-19/10/2017- 30215) Bu Yönetmeliğin 28/A maddesinin altıncı fıkrası hükmü (Değişik ibare:RG-7/3/2017-30000) doğrultusunda bahsedilen davranışları üçüncü kez yaptığı tespit edilen ve bir yıl süreyle görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez. “Hizmet içi eğitimi tamamlayıp sınavda başarılı olanların bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince Özel MTSK Modülüne girilir, ilçeden ayrılan personel ise Özel MTSK Modülünden çıkarılır.”

 

Sertifikaların sürücü belgesine dönüştürülmesi
MADDE 45 – (Değişik:RG-4/3/2014-28931)
(1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi (Değişik ibare:RG-1/7/2018- 27 30465) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir.
(2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir (Değişik ibare:RG-1/7/2018-30465)ilçe nüfus müdürlüklerine başvururlar.
(3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez. (Ek cümle:RG-7/3/2017-30000) Sürenin son günü hafta sonu veya resmî tatil olması durumunda bu süre ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kurs açma işlemine başlamış olanlar

GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere altı ay öncesine kadar başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 formu ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-18 eklenmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilir

2024-Çalıştayımızı 29 Ekim-1 Kasım Tarihleri Arasında Kıbrıs’da Gerçekleştireceğiz.

  ÇALIŞTAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ    ÇALIŞTAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ        …