Ana Sayfa / Haberler / Mevzuat Çalışmalarımız

Mevzuat Çalışmalarımız

TÜSEKON emin adımlarla yoluna devam ediyor.

Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu olarak herzaman olduğu gibi günümüz koşullarına uygun , uygulanabilir ve denetlenebilir bir mevzuat için elimizi taşın altına koyduk. Üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, Sürücü eğitiminin kalitesini ve  sektörün saygınlığını arttırmak temel amacıyla Meslektaşlarımızın ve Eğitimcilerimizin taleplerini  05.08.2016 Tarih ve 2016/37 sayılı yazıyla Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüze ilettik.

Yaklaşık 2,5 ay önce yapmış olduğumuz değişiklik tekliflerimizin birçoğunun  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz nezdinde kabul görmüş olması ve Genel Müdürlük yetkililerimizin katılmış oldukları  toplantılarda bu değişikliklerle ilgili olumlu görüş bildirmiş olmaları bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

TÜSEKON olarak Başta Genel Müdürümüz Sayın Kemal Şamlıoğlu’na , Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanımız Sayın Ercan ALPAY’a, Şube Müdürümüz Sayın Cevdet BULUT’a teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz.

TÜSEKON Yönetim Kurulu

 

 ÖZEL MTSK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİMİZ;

 

1-Kamyon veya Çekici (römork ve yarı römork takılmamış) türü araçların C ve C1 Sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılabilmesi

GEREKÇE;Karayolları Trafik Yönetmeliği Madde 75-  g) C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

h) C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir. denilmektedir.

Römork veya yarı römork takılmamış olan çekicilerin trafikte kullanımı esnasında aracın taşıyabileceği yüklü ağırlığına göre C ve C1 sınıfı sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunun olması.

Ayrıca mevcut kurumlarımızın çoğunun MTSK yönetmelik değişikliği öncesi ve sonrasında C sertifika sınıfı eğitim ve sınav aracı olarak Çekici türü araçları çoğunluklar tercih ettiğinden herhangi bir olumsuzluk halinde maddi ve manevi kayıplar yaşayacağı düşünülmektedir.

 

2-BE, D1E, DE, C1E ve CE, Sınıfları için ayrı ayrı römork veya  yarı römork tanımlanmalıdır.

GEREKÇE; Farklı araçlar ile çekilecek olan römork ve yarı römorkların yük ağırlıklarına göre ayrı ayrı kategorize edilmesinin sağlanması. Örneğin; BE sınıfı 750 kilogramdan fazla 3.500 kilogramdan az yük taşıyabilen, C1E ve D1Esınıfları için 3.500 kilogramdan fazla 7.500 kilogramdan az yük taşıyabilen, CE ve DE sınıfları için 7.500 kilogramdan fazla yük taşıyabilen gibi.

 

3-K belgesinin geçerlilik süresinin akan trafikteki direksiyon eğitimi dersi ile başladığının belirtilmesi.

GEREKÇE; K Belgesinin 6 aylık geçerlilik tarihinin adayın ilk direksiyon eğitimi ile başladığına dair yanlış bir inanışın olması. Oysa ki, kursiyer ilk direksiyon dersinden itibaren akan trafiğe çıkabilecek yeterliliğe gelinceye kadar simülatör ve direksiyon eğitim alanında eğitim almakta ve bu eğitimlerde K Belgesi zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

4-Fark sınıflarında simülatör ve pist eğitiminin zorunlu olmadığının belirtilmesi.

GEREKÇE; 07.01.2016 Tarih ve 183839 sayılı Yönetmelik ve Yönerge ile ilgili açıklamalar konulu yazının 14 üncü maddesi hükmünün yönetmelikte yer almasının sağlanması.

 

5-Kursiyer kaydında 18 Yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi istenmesi.

GEREKÇE; 17 yaşından gün almış kanunen reşit sayılmayan kursiyerlerin A1 sınıfı sürücü belgesine ailelerin bilgisi olmadan kayıt olmalarının engellenmesi.

 

6-Kayıt kabulde e-devletten alınan tüm belgelerin geçerli olduğunun belirtilmesi.

GEREKÇE; Bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince imza ve mühür olmadığı gerekçesiyle bu tür belgelerin kabul edilmemesi.

 

7- EK:1 Müracaat kayıt formunun elle veya bilgisayar ile doldurulabilmesinin sağlanması.

GEREKÇE Bazı kursiyerlerin el yazılarının sonradan okunamayacak kadar kötü olması.

 

8- İkinci +4 hakkına geçenlerin talep etmeleri halinde otomatik şanzımanlı araca geçebilmesinin sağlanması.

GEREKÇE; Manuel vitesli araçla girdiği ilk dört sınavında başarısız olan kursiyerlerin, aynı aracın otomatik vitesli olanı ile tekrar eğitim alarak, sınava girebilme hakkının sağlanması.

 

9-100 Ceza eğitimi alanların trafik ve çevre bilgisi dersi ile birlikte trafik adabı dersi almalarının sağlanması.

GEREKÇE;Trafik ve çevre bilgisi dersi ile trafik adabı dersi bilgisi dersi konularının birbirini tamamlayıcı olması.

 

10- Ayın 10. Gününün hafta sonuna veya resmi tatile  gelmesi halinde dönem açılışının ilk mesai günü saat 24 e kadar tamamlanmasının sağlanması.

GEREKÇE;  Genelde kursiyerler kayıt işlemlerini son güne bırakmaktadır. Özellikle resmi dairelerin  haftasonu  kapalı olması işlemlerin tamamlanmasını imkansızlaştırmaktadır. Ayrıca  direksiyon sınavları hafta sonları gerçekleştirildiğinden  kurum müdürlerimiz ve kurs personelimiz sınav alanında bulunmaktadırlar. Bu nedenlerle  sınavları dönem açılışlarında  ayın 10. gününün hafta sonuna denk gelmesi halinde bir sonraki gün  dönem işlemlerinin  yapılabilmesi.

 

11-Dönem açılış işlemini onayladıktan en erken bir gün sonra derslerin başlatılabileceğinin kesin hüküm olarak belirtilmesi.

GEREKÇE ; Dönem onaylama işlemi ile ders başlangıcının aynı gün yapılması halinde, gündüz saatlerinde ders yazılmış olan bir guruba akşam saatlerinde yeni kursiyer kaydı yapılmasının engellenmesi.

 

12- Araç yaş şartlarını 11 ve 21 olarak yeniden belirlenmesi.

GEREKÇE Önceki yönetmelikte 10 ve 20 olan araç yaş şartlarının, son yönetmelik değişikliğinde aracın üretildiği yıl bir yaşında kabul edilir hükmü gereğince kullanım ömrü 9 ve 19 yaşa düşmesinden doğan mağduriyetin giderilmesi.

 

13- Sınav komisyon üyelerinin 3 yılda bir hizmet içi eğitime tabi tutulmasının sağlanması.

GEREKÇE; Ülke genelinde yapılan hizmet içi eğitimlerin ne kadar gerekli ve yararlı olduğu anlaşılmış olup, komisyon üyelerinin uzmanlaşması anlamında bu eğitimlerin belirli periyotlar ile tekrarlanmasının sağlanması.

 

14- Römork takmış araçların direksiyon sınavında ani frenin yaptırılma zorunluluğunun kaldırılması.

GEREKÇE; Römork takmış araçlar ile yapılan ani frende arkada bulunan römork veya yarı römorkun kontrol dışında sağa sola savrulması ile oluşan tehlikenin engellenmesi.

 

15- A, A1 ve A2 sınavında platformun kaldırılarak, aynı ölçülerde yere çizilen çizgi üzerinde aynı değerlendirmenin gerçekleştirilmesinin sağlanması.

GEREKÇE; Direksiyon dersi çalışmaları veya Direksiyon Sınavlarında, özellikle de yağışlı havalarda  Platform üzerinden geçişlerde sıkça meydana gelen düşmeler sonucu kırık vb. ciddi sonuçlara yol açabilecek kazalar olmaktadır.

 

16-Fark sınıflarının direksiyon eğitim saatlerinin yeniden gözden geçirilmesi.

GEREKÇE; Bazı fark sınıfı sertifika türlerinde 2 saate kadar varan ve kursiyere ciddi bir katkısı olmadığına inandığımız eğitim sürelerinin yeniden belirlenerek artırılması. Fark sınıflarındaki zorunlu dersler en az 6 saat olmalıdır.

 

17-Taban fiyata uymayanlara 3 dönem üst üste açtırılmaması ve para cezası uygulamasının sağlanması.

GEREKÇE; Bir dönem kapatma cezası alan kurumların, o döneme için kaydettiği kursiyerleri bir sonraki döneme alarak ilk yapılacak sınava yetiştirmelerinin engellenerek, caydırıcılığının artırılması. Para cezasının caydırıcılığının yüksek olması

 

18-Taban fiyata uymayanların dönem kapatma cezasının varsa kurucuya ait diğer kurumlarda da uygulanmasının sağlanması.

GEREKÇE; Bir kurumunda dönem kapatma cezası alan kurucuların o kurumunda kayıt ettiği kursiyerlerini diğer kurumuna kaydetmek suretiyle kullandığı by-pass yöntemini kapatmak.

 

19-Kurumların taban fiyata uymadığına dair Taban fiyat komisyonunda temsilcisi bulunan kurum ve kuruluşların yazılı müracaatlarının öncelikli olarak değerlendirilerek, sonucun kurum ve kuruluşa yazılı olarak bildirilmesi hükmünün getirilmesi.

GEREKÇE;Taban fiyat komisyonunda üyesi bulunan  ticaret odası ve sürücü kursları sivil toplum temsilcilerinin , belirlenmesinde söz sahibi olduğu ücrete uyulup uyulmadığına dair kendisine gelen taleplere yönelik harekete geçmesinin sağlanması.

 

20- Kurum müdürünün haftalık ders saati  sayısının 24’e çıkarılması

GEREKÇE ;Kurumlarımızın en kıymetli eğitim personeli kurum müdürlerimizdir. Kurum müdürlerinin haftalık ders saatinin az olması nedeniyle birçok kurumda müdürler sadece imza müdürü olarak bulundurulmaktadır. Bu durum kurumun işleyişine de olumsuz yansımaktadır. Kurum Müdürlerimiz ayrıca Ön Sınav Uygulamalarına katılmakta olup, 12 saat yetersiz kalmaktadır. Kurum müdürlerinin haftalık ders saat sayısının arttırılması tam zamanlı ve verimli olarak çalışmalarını sağlayacaktır.

 

21-Usta öğreticilerin ilkyardım öğretmeni olarak görevlendirilmesi,

GEREKÇE; Kurumlarımızda temininde çok zorluk çektiğimiz eğitim personelidir. İlkyardım dersinin az olması ve sağlık kurumlarının  personellerine muvafakat vermemesi gibi nedenlerle  ilkyardım öğretmeni bulmakta ve çalıştırmakta zorluklar yaşanmaktadır.  Bu eğitim personeli Sertifikaya dayalı görevlendirme olduğundan en az önlisans mezunu olan ve  sağlık müdürlüklerinin açmış olduğu kurslarda başarı gösteren Trafik ve Çevre Bilgisi, Araç Tekniği, Direksiyon Eğitimi Usta Öğreticilerinin görevlendirilebilmesi.

 

 

22-Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında süre aranmadan yeni sertifika grubunda eğitim verebilmesi

GEREKÇE; 1 – Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği kurslarında başvuru sahibine Sürücü Belgesi Sınıflarına göre değil, haklı ve yerinde olarak eğitim formasyonu niteliğinde eğitim verilmesi,

2 – Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama Sınavlarında Başarılı olan Bir kursiyerin Müracaat ettiği Sertifika sınıfındaki araca hakim ve yeterliliğinin olduğu kanaatinde şüphe olmaması,

3 – Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama ve Değerlendirme Komisyon Üyelerinde de, “Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Dersi Uygulama ve Değerlendirme Komisyon Üyeliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında yeni sertifika grubunda Sınav yapabilmeleri

 

23-(E-sınav her ilde yaygınlaştıktan sonra) Teorik sınavda başarılı olanlara direksiyon uygulama dersi programı yapılması

GEREKÇE; Teorik bilgisinin yeterli olup olmadığı henüz sınav ile tespit edilmemiş bir adaya direksiyon programı yapılarak trafik ortamına çıkarılması sürücü eğitimin mantığına ve ruhuna aykırı bir durum oluşturmaktadır.

 

24-MTSK ‘da Kurucu olacaklara eğitim ve yeterlilik sertifikalandırma şartı getirilmesi, mevcutların da hizmetiçi eğitime tabi tutularak sertifikalandırılmaları

GEREKÇE; İnsan can ve mal güvenliğini direk ve olumsuz olarak etkileyen trafik ortamına sürücü adayı yetiştiren bir eğitim kurumunun kurucusunun Avrupa birliği ülkelerinde de olduğu gibi çok yönlü ve yeterli bir eğitim almış olması sorumluluğunu üstlenmiş olduğu işi daha bilinçli ve kaliteli yapabilmesi açısından çok önemlidir.

 

 25-  Matbu  müracat formu kaldırılmalı, onun yerine kursiyer el yazısı ile dilekçe ve beyanı  imzalı olarak   alınmalı,

GEREKÇE;  1 – Müracaat Formu’nunda özünde bir dilekçe olması ve bu amaç doğrultusunda hazırlanmış olması.

2 – Müracaat Formu’nunda belirtilen imza, resim, adres, telefon, önceki sürücü belgesi bilgileri nüfus bilgileri,  öğrenim bilgileri, istenilen sertifika sınıfı da dahil kursiyer hakkında tüm bilgilerin Özel MTSK Modülünde Bilgi ve Belge olarak kayıt edilmesi.

 

26- Sertifikalar  çıktısı alınacak bir formatta MEBBİS MTSK modülü üzerinden elektronik olarak  düzenlenerek Kurs Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce onaylanmalı

 GEREKÇE;  1 – Sertifika bilgilerinin MEBBİS MTSK modülü üzerinden doğru ve eksiksiz olarak alınabilmesi,

 2- Trafik tescil şubelerinde sertifikanın modül üzerinden kontrolünün yapılabilmesi

 3- Kursiyer biyometrik fotoğrafının MTSK modülü üzerinden  elektronik olarak sertifika üzerine işlenebilmesi.            

 

 

                DİREKSİYON SINAV YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİMİZ;

 

1- Kurum içi ön sınavı için; “Direksiyon eğitimini veren usta öğretici tarafından akan trafik derslerinin son saatinde kursiyer için durum tespiti sınavı yapılarak bir rapor hazırlanır ve ön sınav için görevlendirilen eğitim personeline verilir. Kurumca usta öğreticilik belgesine sahip eğitim personeli veya usta öğreticilik belgesine sahip kurucu – kurucu temsilcisi ön sınav yapmak üzere görevlendirilir.

GEREKÇE; Ön sınavın Sadece kurum müdürü tarafından yapılması bir günde sadece bir araçla ön sınav yapılabilmesi zorluluğunu ve Ön sınav süresini artırmaktadır. Kurum müdürü veya tarafınca görevlendirilen Eğitim Personelince yapılması Kurum sorumluluğunun devamı ve uygulama kolaylığını sağlayacaktır.

 

2-Kursiyerin direksiyon eğitimi dersinin bitiminden itibaren en geç 45 günde ön sınav işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması.

GEREKÇE; Eğitimi sonunda yapılan ön sınavda başarısız olan kursiyerin alması zorunlu olduğu eğitiminyeni başlayan dönemlerin direksiyon eğitimleri programları sebebiyle araç ve personel yetersizliği ile hemen yapılamaması dolayısıyla en az 45 günlük süre tanınması.

 

3-% 55 başarı değrlendirilmesinin mevcut uygulamasının kaldırılması, onun yerine ; 6 aylık periyotlar halinde ocak ve temmuz aylarında kurumun geriye dönük altı ay boyunca direksiyon uygulama sınavına giren toplam kursiyer sayısının yarısından fazlasının başarısız olması halinde soruşturma ve incelemeye gerek kalmaksızın  dönem kapatma cezası verilmesinin sağlanması.

GEREKÇE; Değerlendirmenin her sınavda yapılaması halinde bazı kurumların az sayıda kursiyerinin olması adil ve doğru sonuç vermemektedir. Ayrıca mevcut sistemde 2 inci, 3 üncü, 4 üncü sınav hakkına girenler değerlendirme dışı tutulduğu için kurumların verdiği +2 saat başarısız aday eğitimlerinin verimliliği ölçülememektedir.

 

4-Sınavda  görevlendirilen  usta öğreticilere; Sınav günü çalışmasına ve sınavda ki görevine karşılık olarak,   sınavını yaptığı her bir aday için ders saati ücreti kadar milli eğitimlerce ücret ödenmesinin sağlanması.

GEREKÇE; Direksiyon Usta öğreticileri Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme sınavlarında Milli Eğitim tarafından görevlendirilmektedirler. Bu nedenle öğrenci tarafından yatırılan direksiyon sınav ücretlerinden , diğer görevliler gibi hesaplarına ücretin milli eğitimlerce ödenmesi. Bu ücretin miktarı personel sözleşmelerinde yazılı olan ‘’ Ders saati ücreti’’ üzerinden ve sınavda görevli olduğu saatler hesap edilerek ödenmesi.

 

5-1.Direksiyon sınavı haricindeki Sınavlarda da kullanılan direksiyon eğitim araçlarının giderlerini karşılamak üzere kurumlarca ilgili kursiyerlerden sınav gider ücretinin tahsil edilmesinin sağlanması,

GEREKÇE; İlan edilen ücretler teorik ve direksiyon eğitimi dersleri ve 1 direksiyon sınavı hesap edilerek ilan edilmektedir. Ancak kursiyerin kaçıncı sınavda başarılı olacağı belinmemektedir.Bu nedenle sınavlarda kullanılan araçlarınyakıt, yıpranma giderlerinin ders sınav gideri adı altında kurumlarca kursiyerden ayrıca tahsil edilmesi. Bu ücret 35 dakikalık direksiyon ders saati ücretine tekabül eden miktarda olmalıdır.

 

 

              STANDARTLAR YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİMİZ;

 

1-Yedek pedallar üzerine takılan sesli ve ışıklı düğmenin kaldırılması,

GEREKÇE; İlk altı kursiyerin sınavının komisyon üyesi, son altı kursiyerin sınavında komisyon başkanı olarak aracın ön koltuğunda oturarak görev yapmaktadır. Ön koltukta zaten komisyon üyeleri oturduğundan böyle bir uygulamaya gerek olmadığı düşünülmektedir.

 

2-Araç bilgisi sınıfına simülatör konulması için 30 m2 şartının kaldırılması,

GEREKÇE; Simülatör eğitiminin teorik derslerin yapılmadığı saatlerde verildiğinden , 30 m2 şartı anlamsız kalmaktadır. Simülatör kullanmayı tercih etmesine rağmen birçok kurumumuzda ilave simülatör sınıfı oluşturulamaması nedeniyle hiç kullanım imkanı olmayan Eğitim pistlerine mahküm olunmaktadır.

 

3-Bağımsız giriş şartının mevcut kurumların devir ve nakillerinde aranmaması,

GEREKÇE; Mevcut kurumların haklarının korunması ve ihtiyaç hallerinde nakil ve devirlerinde Kurumların ve çalışanların mağdur olmaması için bağımsız giriş şartınınaranmaması.

 

4- 3 Sertifika sınıfı bulundurma  zorunluluğunun hangileri olabileceğinin net bir ifade ile yönergeye

GEREKÇE; Bu konuda İlçe MEM lerin veya Maarif Müfettişlerinin farklı yorumlamalarda bulunmaları ciddi problem ve bilgi kirliliği oluşturmaktadır.

 

 

            SINAV KLAVUZU DEĞİŞİKLİK TEKLİFLERİMİZ;

 

1- Sekiz çizme eyleminde A ve A2 sınıflarının büyük çember dışına, A1 sınıfında küçük çemberin dışına çıkılmaması yönünde açıklamaya gidilmesi.

GEREKÇE; A ve A2 sınıf araçlar ile A1 sınıfı araçların yapısı itibariyle aynı manevra özelliğine sahip olmadığından A ve A2 sınıfı araçlarda düz sürmeler haricinde ön tekerin geçtiği yerden arka tekerin geçmesi mümkün değildir.

 

2-CE direksiyon sınavında geri park manevrasında  ileri düzeltme hamlesi imkanı verilmesi

GEREKÇE; B sertifika sınıfı direksiyon eğitimi dersi uygulaması sınavında uygulanan 2 hamle uygulamasının ,kullanım açısında daha zor olduğundan CE sertifika sınıfı direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında uygulanması.

 

EK:4 DEĞERLENDİRME FORMUNDA YERLEŞTİRDİĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLER;

 

1-Sözlü sorular, araç içi ve dışı olarak sıralanmalıdır.

2-Değerlendirme formundaki manevraların zorluk dereceleri dikkate alınarak, bazı kırmızı değerlendirmelerin sarı olarak değiştirilmesi

İlginizi Çekebilir

2024-Çalıştayımızı 29 Ekim-1 Kasım Tarihleri Arasında Kıbrıs’da Gerçekleştireceğiz.

  ÇALIŞTAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ    ÇALIŞTAYA KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ        …