Ana Sayfa / Çalıştaylarımız / 2012-Antalya Çalıştayı Sonuç Raporu

2012-Antalya Çalıştayı Sonuç Raporu

25-28 KASIM ANTALYA ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

KONFEDERASYONUMUZUN  AMACI

1

Sürücü eğitiminin kalitesini arttırarak, daha iyi eğilmiş, sorumluluk sahibi ve trafik ortamında  paylaşma kültürü  geliştirilmiş sürücüler yetiştirmek..

2

Sürücü kurslarının kurumsal yapılarını daha da güçlendirerek , sürücü adaylarının ve halkımızın   kurumlarımıza olan güvenini arttıracak tedbirleri almak

3

Sürücü eğitimi mevzuatının günümüzün koşulları ve ihtiyacına göre yeniden şekillendirilmesi

4

Sürücü Kursları arasında haksız rekabet ortamını kaldırarak, eğitimin kalitesinde ve başarısında   rekabet etme ortamını oluşturmak

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU  VE  5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM    KURUMLARI KANUNLARINDA  YAPILMASI  HEDEFLENEN DEĞİŞİKLİKLER

1

Yeni kurs açılmasının nüfusla orantılı olarak sınırlandırılması

2

İlk açılışta yüksek miktarda ruhsat harcı ödenmesi

3

Her yıl  ödenen ruhsat harçlarının kaldırılması

4

A1 Sürücü belgesi  için yaş şartının  16 dan gün almak şeklinde değiştirilmesi

5

 E  sınıfı sertifika alabilmek için 3 yıllık B sınıfı  sertifika olması zorunluluğu  getirilmesi

6

Sürücü eğitimi sınav sisteminin yeniden yapılandırılması

7

Sürücü eğitimi sınavlarının   milli eğitim tarafından yapılması  uygulamasına devam edilmeli , asla özelleştirilmemeli

8

Sürücülükte  stajyerlik  sistemine geçilmesi

9

Milli eğitim personel mevzuatının,  SGK  mevzuatıyla uyumlu hale  getirilmesi(Haftalık  çalışma  saati,  ders saati ücreti,  fazla mesai yapılabilmesi konuları)

10

Sürücülerin belirli yıl ve  yaş aralıklarında,  değişen ve gelişentrafik   kuralları  konusunda tamamlayıcı  eğitime tabi tutulması

11

Yasal zorunluluk olmasına rağmen uygulanmayan TV yayınlarında trafik eğitiminin uygulatılması

12

Sürücü belgesine çevrilmeyen  sertifikaların  geçerlilik süresinin   2 yıl ile sınırlandırılması

13

Basılı evrakların kullanılma  zorunluluğunun  kaldırılması

14

Eğitim araçlarının temininde KDV-ÖTV muafiyetlerinin sağlanabilmesi

15

Eğitim araçlarında kullanılan yakıtın indirimli temin edilmesinin sağlanması

B-ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE YAPILMASI HEDEFLENEN DEĞİŞİKLİKLER

1

Kurs ücretlerinde maliyet hesabı yapılarak taban ücretin belirlenmesi ve taban ücretin   altında fiyat uygulayan kurslara yaptırım uygulanması

2

Kurs ücretleri öğrenci tarafından bankaya yatırılmalı, bankalardan kursiyer kredisi imkanı sağlanmalı

3

Kursların kendi  isteğiyle  kapatılmasının  kolaylaştırılması

4

20.03.2012 tarihinden önce   atamaları  yapılmış olan, ancak 20.03.2012  tarihinde   görev başında olmayan  Ön lisans mezunu müdürlerin ve ilkokul veya ortaokul    mezunu  olan direksiyon usta öğreticilerinin  haklarının korunması

5

Müdürlerin haftalık ders saati sayılarının arttırılması

6

Kurucu olabilme  standardının getirilmesi

7

Kurumların yıllık denetimlerinin basit ve şekilsel olmaktan çıkarılarak, fiziki mekanlarının  yeterliliği,  eğitim kalitesi, sınavlardaki başarı durumu, kursiyer memnuniyeti, ve      kurumların mali    yapılarının sürdürülebilirliği denetiminin yapılması  ve gerekli  kriterleri sağlayamayan kurumların    kapatılmaları

7

Arşivlerin süresi ve şeklinin değiştirilmesi

MTSK YÖNETMELİĞİNDE YAPILMASI HEDEFLENEN DEĞİŞİKLİKLER

1

Teorik ve direksiyon ders sayıları ve müfredatı

 

 a-Teorik derslerin saatlerinin ve içeriğinin değiştirilmesi
DERSLER A1-A2 B-F-H C-D-E G

FARKLAR

 A2 B-C,D,E C/D/E
TRAFİK VE ÇEVRE 24 / 16 24 / 16 24 / 16 24 / 16
ARAÇ BİLGİSİ VE BAKIMI 12 / 6 12 / 6 12 / 6 12 / 6
İLKYARDIM 12 / 8 12 / 8 12 / 8 12 / 8
DİREKSİYON 10 12 24  10     12    12

 

  b-Direksiyon ders saati sayıları  taban olarak belirlenmeli ve öğrencinin ihtiyacına göre   sınava hazır  oluncaya kadar ilave ders alabilmeli.

2

Teorik sınavlar

a)  E-Sınav sistemine geçilmesib) Tek bir test üzerinden sınav yapılmalı

c)  Soru adedi  60-100 aralığında olmalı

d) Teorik sınav hakkı 3 olmalı (4 oldu)

e)  sınav aralığı  30-45  gün içerisinde olmalı

d) Başarı puanı 70 olarak kalmalı

3

Direksiyon uygulama sınavları

 a) Direksiyon sınavları Milli eğitim tarafından yapılmaya devam edilmeli

b) Direksiyon sınavlarında  formatör  öğretmenler görevlendirilmeli

c) Sınav komisyonu üye sayısı tek olmalı  (1 veya 3 )

d) Haftanın her günü 08.00-20.00 saatleri arasında randevu sistemi ile sınav yapılmalı

e) Güzergah sınırlaması olmamalı (sınırlı ama daha zorlaştı)

f) Sınav süresin az 30 dakika olmalı

g) Başarısız olan öğrenci direksiyon eğitiminin  %50  sini tekrar  alarak sınava

girebilmeli

h) Direksiyon sınav hakkı 3  olmalı (4 oldu)

ı)  3.hakkında da başarısız olanlar,  direksiyon eğitimini alarak 3 hak daha

kullanabilmeli (4 oldu)

j) Sınav aralığı  15-30 gün içerisinde olmalı

k) Sınav sırasında oluşabilecek kazalarda önde oturan  sınav  komisyonu üyesinin

sorumluluğu   olmalı

l) Direksiyon sınav ücretleri de teorik sınav ücreti gibi öğrenci tarafından MEB hesabına yatırılmalı, farklı uygulamalar ortadan kaldırılmalıdır.

4

Dönemlerin uygulanma şekli

 a)Teorik ders eğitim personelinin, direksiyon usta öğreticilerinin ve      direksiyon eğitimi    araçlarının   daha verimli değerlendirilebilmesi     için  aylık olarak toplam kurum     kontenjanını geçmemek kaydıyla     ( 1-1020) sinde  gurup  açılabilmeli.

b) Teorik dersler bittikten sonra teorik sınav yapılmalı

c) Teorik sınavlardan başarılı olanlara direksiyon eğitimi  programları uygulanmalı

d) Direksiyon ders saati sayılarının B=12   ve  C,D,E=24 e   düşürülmesi  halinde bir öğrenci için  günlük dersi saati   sayısı   az  1  en çok 2 ders olmalıdır.

e) Günlük çalışma saatleri 07.00-23.00 arasında olmalı ve 1 günde   1 araçta 16

öğrenciye kadar   çalıştırılabilmeli.

5 Derslere devam konusunda  alınacak önlemler ..
Teorik dersler:

a) Teorik derslerin  her  birine  4/5 i oranında devam zorunluluğu olmalı

b) Teorik ders sınıflarında devam kontrolü elektronik usullerle yapılmalı

c) Teorik derslerde telafi programı zorunluluğu olmamalı

Direksiyon uygulama dersleri:

a) Direksiyon uygulama dersinin tamamına devam etmek zorunlu olmalı.

b) Direksiyon uygulama aracında derse devam kontrolü elektronik usullerle yapılmalı

c)  Direksiyon uygulama dersinde telafi zorunlu olmalı. 1/2 oranına kadar telafi

uygulaması  yapılabilmeli.

d) Direksiyon programlarında  gerekli hallerde  ( araç,öğretmen ve öğrenci den

kaynaklanan  sorunlar nedeniyle)  değişiklikler yapılabilmeli.

6 Eğitim araçları konusu
  a) D sınıfı sertifika eğitim aracı demirbaş olmalıdır.

b) H sınıfı sertifika  için en az 1 adet donanımlı  eğitim aracının demirbaş olması

(mevcutlara 2 yıllık geçiş süresi) -1 yıl oldu

c) Otomobil ve motosikletlerde 10 yaş sınırı korunmalı

d) Otobüslerde 20 yaş sınırı  olmalıdır.

(mevcut  kurslara  2 yıllık geçiş süresi)- 1 yıl oldu

e) Eğitim ve sınav Otobüsleri  en az 23 yolcu koltuklu olmalı

f) Demirbaş otomobil sayısı en  az  kurum kontenjanı /15   adet olmalı. (tüm kurumlar için 4 adet oldu)

(mevcut kurslara 2 yıllık geçiş süresi) -1 yıl oldu

g)  Direksiyon eğitimi simülatörü zorululuğu olmalı

(mevcut  kurslara 1 yıllık geçiş süresi)

h) Otomatik vitesli otomobillerin ve motosikletlerin direksiyon eğitiminde ve

sınavlarında  kullanılabilmeleri

7 Direksiyon Eğitim alanları
a) Direksiyon Eğitim alanında  çalışma  zorunluluğu kaldırılmalıdır.

b) Direksiyon eğitim alanı bulundurma  ve bu alanlarda çalışma konusunda sürücü kursları serbest bırakılmalıdır.

c) Büyük şehirlerde Direksiyon eğitim alanında  çalışma yapma imkanı yoktur.

d) Türkiye genelinde yaklaşık 30.000.000 m2 verimli tarım, konut ve sanayi arazileri boşuna işgal  edilmektedir

e) Sürücü kursları hiç kullanmadıkları bu  direksiyon eğitim alanları için  her yıl  bir eğitim aracı   veya simülatör bedelinde  kiralar ödemektedirler.

f) Toplu pist yapma ve sürücü kurslarına pazarlama sektörü oluşmuş ve pistler rantaracı  haline gelmiştir.  Bu ve bunun gibi nedenle pist zorunluluğu yeni sürücü kurslarının   açılmasına  engel  olamamıştır.

g) Sürücü kursuna kayıt olan sürücü adaylarının büyük bir çoğunluğu az da

olsa araç kullanmış olarak geldikleri için pist çalışmasına ihtiyaç

duymamaktadırlar.

İlk kez araç kullanacak olan  adaylar direksiyon usta öğreticisinin inisiyatifi

çerçevesinde  simülatör  üzerinde  veya   trafik    yoğunluğu az  olan yollarda

eğitilebilir.

 

İlginizi Çekebilir

“2023 SÜRÜCÜ EĞİTİMİ VİZYONU” Temalı 9. GELENEKSEL ANTALYA ÇALIŞTAYI

TÜSEKON-Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu olarak Genel Başkanımız Sayın Nusret TÜRKER’in öncülüğünde 15-18/11/2022 tarihleri arasında Antalya …